خانه / بخش های رادیو

بخش های رادیو

در این صفحه آیتم های پخش شده در رادیو قرار می گیرید.
بخش هایی ماندد شعر تالشی-لغت تالشی-قصه های تالشی و…

لغات تالشی به ترتیب حروف الفبا-پ

لغات تالشی به ترتیب حروف الفبا-پ این لغات در برنامه شماره ۷ رادیو تالشی صدای داریباغ معرفی شده اند .   فارسی تالشی لاتین تالشی ردیف پوکیده Pötə پوته ۱ تخلیه کردن perofte پروفته ۲ انگشت Pincə پینجه ۳ خار و خاشاک ساقه برنج Pörkə پوریکه ۴ پشه Poneş پونش …

ادامه نوشته »

شاهنامه(صوتی)افسانه سیمرغ(داستان زال) قسمت اول

شاهنامه فردوسی به تالشی شاهنامه فردوسی با ترجمه آقای رمضان نیکنهاد و صدای سهیل آبسکون -موسیقی متن از فیلم هابیت در اولین قسمت  داستان سیمرغ و زال   متن داستان سیمرغ و زال به نوشتار رمضان نیکنهاد -لینک وبلاگ تالشسنامه شاهنامه فردوسی  

ادامه نوشته »

شاهنامه(صوتی)افسانه سیمرغ(داستان زال) قسمت چهارم

شاهنامه(صوتی)افسانه سیمرغ(داستان زال) قسمت چهارم شاهنامه فردوسی به تالشی شاهنامه فردوسی با ترجمه آقای رمضان نیکنهاد و صدای سهیل آبسکون -موسیقی متن از فیلم هابیت در چهارمین قسمت  داستان سیمرغ و زال    

ادامه نوشته »