خانه / آموزش زبان تالشی

آموزش زبان تالشی

لغت تالشی با حرف ج

لغت تالشی با حرف ج این لغات در برنامه پخش شده است. فارسی تالشی لاتین تالشی ردیف مکان Ca جا ۱ شنا کردن Canəşori جان شوری ۲ تن-بدن Can جان ۳ می جوم Cam جام ۴ فریادوحشتناک از روی ترس Cıroə جروا ۵ شیری که به هرعلت به هنگام حررات …

ادامه نوشته »

لغات تالشی به ترتیب حروف الفبا-پ

لغات تالشی به ترتیب حروف الفبا-پ این لغات در برنامه شماره ۷ رادیو تالشی صدای داریباغ معرفی شده اند .   فارسی تالشی لاتین تالشی ردیف پوکیده Pötə پوته ۱ تخلیه کردن perofte پروفته ۲ انگشت Pincə پینجه ۳ خار و خاشاک ساقه برنج Pörkə پوریکه ۴ پشه Poneş پونش …

ادامه نوشته »

لغات تالشی به ترتیب حروف الفبا-ب

لغات تالشی به ترتیب حروف الفبا-ب این لغات در برنامه شماره ۶ رادیو تالشی صدای داریباغ معرفی شده اند .   فارسی تالشی لاتین تالشی ردیف بگو bıva بوآ ۱ بیار Boər بوعر ۲ گذاشتن Bınəı بنه´ ۳ ریشه گیاه Bınə بن´ ۴ بشین bınış بنش ۵ بلند شو Bizı …

ادامه نوشته »

لغت تالشی به ترتیب حروف الفبا -الف

لغت تالشی به ترتیب حروف الفبا -الف در این سری مطالب لغات تالشی پخش شده از برنامه در وب سایت بصورت مجزا منتشر می شود . از شما تالش زبانان دعوت می کنیم در کامل تر شدن این بخش مشارکت کنید . فایل صوتی لغات تالشی با الف(پخش شده در …

ادامه نوشته »