خانه / درباره ما

درباره ما

درباره رادیو تالشی صدای داریباغ:

رادیو تالشی صدای داریباغ فعالیتی است کاملا خودجوش برای اشاعه فرهنگ و هنر قوم بزرگ تالش , تا در میان خلا رسانه ای این قوم کهن بتواند با داشته های خود به بهتر شناساندن قوم تالش کمک کند.

بوجود آورندگان:

رادیو تالشی صدای داریباغ زیر مجموعه ی فعالیتی است به نام وب سایت روستای دارباغ که از سال ۸۵ آغاز گردیده است. پروژه سایت دارباغ بویسله سهیل آبسکون راه اندازی شد که تا به امروز در حال فعالبت است.

رادیو تالشی صدای داریباغ پروژه ای است که از سال ۹۳ کار خود آغاز نموده . اولین برنامه رادیویی اینترنتی (پادکست تالشی) در دهم شهریور ۹۳ به وسیله صدای داریباغ ایجاد و منتشر شد .

فعالیت رادیو تالشی صدای داریباغ کاری گروهی محسوب می گردد .

سازنندگان و تهیه کنندگان برنامه ها :

سهیل آبسکون-فرشاد آبسکون و فرهاد آبسکون

این برنامه ی رادیویی بر اساس گویش تالشی جنوبی آماده می گردد ولی همواره در آن از شکل های دیگر گویش تالشی استفاده می گردد . در طول برنامه ها از لغات -موسیقی و شعر تالشی تالش جنوبی/مرکزی و شمالی استفاده می گردد.